Latin Products

Ki-Gourmet - Mango with Three Chilies Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Pasilla Chili Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Super Hot Habanero Chili Salsa - 135g - RETAIL

Cocina Mestiza - Oaxaca Style Black Mole Paste - 210g - RETAIL

Ki-Gourmet - Three Chiles Macha Sauce - 1 Kg - FOOD SERVICE

Cocina Mestiza - Puebla Style Red Mole Paste - 500g - FOOD SERVICE

Mayordomo - Black Mole Paste - 450g - RETAIL / FOOD SERVICE

El Mexicano - Green Enchilada Salsa - 800g - RETAIL

Tajin - Mix Chili Powder - 142g - RETAIL

El Mexicano - Homestyle Green Salsa - 200g - RETAIL

Valentina Salsa - 370ml - RETAIL

El Yucateco - Black Label Habanero Salsa - 120ml - RETAIL

El Yucateco - Red Habanero Salsa - 120ml - RETAIL

Ki-Gourmet - Chipotle Chili Sauce - 1kg - FOOD SERVICE

Ki-Gourmet - Green Serrano Chili Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Morita Chili Sauce - 1 Kg - FOOD SERVICE

Ki-Gourmet - Raspberry & Tequila Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Tamarind with Chipotle Chili Sauce - 1 Kg - FOOD SERVICE

Cocina Mestiza - Oaxaca Style Black Mole Paste - 500g - FOOD SERVICE

Ki-Gourmet - Three Chiles Macha Sauce - 135g - RETAIL

El Cielo - 3Chiles Red Taco Salsa - 150ml - RETAIL

Mayordomo - Red Mole Paste - 450g - RETAIL / FOOD SERVICE

El Mexicano - Guajillo Red Enchilada Salsa - 800g - RETAIL

Tajin - Mix Chili Powder - 400g - RETAIL

El Yucateco - Achiote Paste - 1 Kg - FOOD SERVICE

Valentina Salsa EXTRA HOT - 1 L - RETAIL

El Yucateco - Chipotle Salsa - 150ml - RETAIL

El Yucateco - XXX Habanero Salsa - 120ml - RETAIL

Ki-Gourmet - Chipotle Chili Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Green Tomato and Smoked Chili Salsa - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Morita Chili Sauce - 380g - RETAIL

Ki-Gourmet - Soy with Lime & Chili Sauce - 380g - RETAIL

Cocina Mestiza - Guerrero Style Green Mole Paste - 210g - RETAIL

Ki-Gourmet - Tamarind with Chipotle Chili Sauce - 380g - RETAIL

Cocina Mestiza - Puebla Style Red Mole Paste - 210g - RETAIL

La Torre - Pico de Gallo - Red Chunky Salsa - 2.8 Kg - FOOD SERVICE

El Cielo - Natural Green Habanero Salsa - 150ml - RETAIL

San Miguel - Mole ready to serve - 396g - RETAIL

El Mexicano - Homestyle Chipotle Salsa - 200g - RETAIL

Valentina Salsa - 1 L - RETAIL

El Yucateco - Achiote Paste - 100g - RETAIL

Valentina Salsa EXTRA HOT - 370ml - RETAIL

El Yucateco - Green Habanero Salsa - 120ml - RETAIL

Ki-Gourmet - Blackberry & Morita Chili Sauce - 420g - RETAIL

Ki-Gourmet - Green Serrano Chili Sauce - 1 Kg - FOOD SERVICE